TEACH

Teach

Fyzika: čierna skrinka?

21 januára, 2010 | Issue 12

Preložila Ľudmila Onderová. Ľudmila Onderová z Univerzity P.J.Šafárika, v Košiciach nám predstavuje využitie čiernych skriniek vo vyučovaní fyziky.

Ages: 14-16, 16-19; Keywords: Physics, Teaching resources

         

Article PDF