Articles

Filter
Age group
Topic
Filter

Showing 6 results from a total of 6

| Issue 55

The art of science demonstration

Seeing is believing: although hands-on practical work is incredibly important, the value of an engaging demonstration should not be overlooked. Explore how demonstrations can enhance STEM teaching and learn how to make the most of them.

Topics: General science, Resources
                                                           

| Issue 20

Plast i bilar: polymerisering och återvinning

Översatt av Kristoffer Nordekvist. Vilka typer av plast används för att bygga en bil? Hur syntetiseras dessa och hur återvinns de? Marlene Rau och Peter Nentwig resenterar två aktiviteter från "Chemie im Kontext"-projektet.

Ages: 14-16, 16-19;
Topics: Chemistry
             

| Issue 19

Bärnsten : en introduktion till organisk kemi

Översatt av Kristoffer Nordekvist. Visste du att elektronen och elektricitet är namngivna efter bärnsten, Östersjöns “guld”? Bernhard Sturms undervisningsblock baserad på denna fossiliserade kåda introducerar inte bara konduktivitet men också många andra karaktärsdrag hos fasta…

Ages: 16-19;
Topics: Physics, Chemistry
             

| Issue 4

En ny syn på ljus: bygg din egen spektrometer

Översatt av Per Kornhall. Ta en vanlig CD och ett flingpaket; vad blir det? Med lite hjälp från Mark Tiele Westra så blir det din alldeles egna spektrometer! Det är dags att utforska skönheten i de färger som finns dolda i de mest vardagliga ting omkring oss.

Ages: 14-16, 16-19;
Topics: Physics
             

| Issue 1

Svar till förståelsefrågorna

Skeppsvrak i fara: vetenskapen kommer till undsättning! Både för Vasa och Mary Rose har analyser visat att deras träskrov innehåller omkring 2 ton av grundämnet svavel, S, i olika föreningar. Om 1000 kg svavel i träet förekommer i form av pyrit, FeS2, hur mycket svavelsyra, H2SO4(aq),…

Ages: not applicable;
     

| Issue 1

Skeppsvrak i fara: vetenskapen kommer till undsättning!

Översättning: Magnus Sandström. Mary Rose är ett av flera berömda historiska skepp som bärgats under de senaste decennierna. På grund av de syrefattiga förhållandena på havsbotten kan skeppsvrak bevaras rätt väl. Montserrat Capellas och Dominique Cornuéjols från the European…

Ages: 16-19;
Topics: Chemistry