UNDERSTAND

Understand

Viac než by sa zdalo na prvý pohľad: exotický, vysokoenergetický Vesmír

26 októbra, 2012 | Issue 24

Preložila Alena Gintnerová. V treťom článku tejto série o astronómii a elektromagnetickom spektre sa dozvieme o exotických a silných kozmických javoch, ktoré astronómovia skúmajú röntgenovými observatóriami a observatóriami gama žiarenia Európskej agentúry pre vesmír (the…

Ages: 11-14, 14-16, 16-19; Keywords: Physics, Astrophysics, Geography, Optics, Quantum physics, Mass and gravity

             

Article PDF