Βιομιμητισμός: συσχετίζοντας τη μορφή και τη λειτουργία με εξελικτικές και οικολογικές αρχές Teach article

Η ενασχόληση με τη βιομιμητική σχεδίαση βοηθά τους μαθητές να εξερευνήσουν τις αρχές που διέπουν τη μορφή και τη λειτουργία των οργανισμών σε σχέση με την…

Εισαγωγή

Με τους μαθητές να ασχολούνται τόσο πολύ χρόνο με τους υπολογιστές, το μάθημα αυτό προσφέρει την ευκαιρία να μελετήσουν τη φύση και να γίνουν δημιουργικοί. Οι μαθητές, μέσω της σχεδίασης, θα εφαρμόσουν πολλές επιστημονικές δεξιότητες, όπως η παρατήρηση, η εξαγωγή συμπερασμάτων, η μέτρηση, ο πειραματισμός, η έρευνα, η ανάλυση δεδομένων και η διατύπωση στοιχειοθετημένων υποθέσεων καθώς και δεξιότητες μηχανικής, όπως ο σχεδιασμός και η δημιουργία πρωτοτύπων. Επίσης θα αναπτύξουν τη δημιουργικότητά και τις συνεργατικές δεξιότητες τους.

Η εξέλιξη είναι κομβικής σημασίας στα μαθήματα βιοεπιστημών. Όταν όμως αντιμετωπίζεται απομονωμένη από τα υπόλοιπα θέματα, πολλοί μαθητές δεν καταφέρνουν να αντιληφθούν το ρόλο της ως κινητήρια δύναμη. Η παρούσα δραστηριότητα διερευνά την εξέλιξη και τις σχετικές με αυτήν έννοιες της φυσικής επιλογής, της προσαρμοστικότητας και του ανταγωνισμού υπό το πρίσμα του βιομιμητισμού. Είναι επίσης ένα εξαιρετικό θέμα για την υποστήριξη εννοιών όπως «μορφή και λειτουργία» καθώς και την περιγραφή της σχέσης μεταξύ προσαρμογών και οικολογικών θέσεων, κάνοντας αναφορές στο βιομιμητισμό μέσω του σχεδιασμού.

Δραστηριότητα 1

Η δραστηριότητα εισάγει τους μαθητές στην έννοια του βιομιμητισμού με επαγωγική προσέγγιση, κατά την οποία κατασκευάζουν έναν ορισμό από παραδείγματα. Είναι προτιμητέο να μην αναφερθούν στην τάξη, οι αρχικοί ορισμοί των μαθητών, αλλά να αποτελέσει η εξαγωγή τους, προϊόν προσωπικής προσπάθειας. Η δραστηριότητα διαρκεί 10-15 λεπτά.

Materials

Διαδικασία

 1. Μοιράζεται σε κάθε μαθητή το φύλλο εργασίας μαθητή.
Σύνολο εικόνων που δείχνουν πώς οι αγκιστροειδείς τρίχες των στελεχών κάποιων φυτών αποτέλεσαν έμπνευση για το υλικό Velcro.
Δείγμα ζεύγους εικόνων βιομιμητισμού
Η εικόνα είναι ευγενική προσφορά της Stephanie Toro, CC BY-NC 4.0
 1. Οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν τα ζευγάρια εικόνων του φύλλου εργασίας. Κάθε ένα αποτελεί ένα παράδειγμα βιομιμητισμού.
 2. Κοιτάζοντας τα ζεύγη εικόνων, καλούνται να σκεφθούν τα εξής:
  • Τί κοινό έχουν οι δύο εικόνες;
  • Πώς πιστεύετε ότι συνδέονται οι δύο εικόνες μεταξύ τους;
  • Τί ομοιότητες παρατηρείτε σχετικά με τις μορφές, τα σχήματα ή τα φυσικά χαρακτηριστικά τους;
  • Τί είναι παρόμοιο σχετικά με τις λειτουργίες τους;
 1. Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί πληροφορίες από το φύλλο εργασίας εκπαιδευτικού της Δραστηριότητας 1 για να βοηθήσει τους μαθητές.
 2. Τέλος ζητά από τους μαθητές να γράψουν μία ή δύο προτάσεις για να ορίσουν το βιομιμητισμό.

Δραστηριότητα 2

Η δραστηριότητα ενθαρρύνει τους μαθητές να σκεφτούν λύσεις βιομιμητισμού με έναυσμα κάρτες ενεργειών. Οι κάρτες ενεργειών περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά όπως κίνηση, αποβολή άχρηστων ουσιών, καθαρισμό, φιλτράρισμα, προσκόλληση (δείτε παράδειγμα παρακάτω), επικοινωνία, αποθήκευση άνθρακα και ροή νερού. Η δραστηριότητα απαιτεί 15–30 λεπτά.

Υλικά

 • Πηγές για μαθητές Δραστηριότητας 2: οι διαφάνειες μπορούν να τυπωθούν ως φύλλο εργασίας (δύο διαφάνειες ανά σελίδα ή μία διαφάνεια σε κάθε σελίδα μπρος-πίσω) ή να μοιραστούν ηλεκτρονικά.
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή tablet με σύνδεση στο διαδίκτυο για την αναζήτηση πληροφοριών

Διαδικασία

 1. Ανατίθεται σε κάθε ζευγάρι ή μια μικρή ομάδα μαθητών, μία ή δύο κάρτες ενεργειών τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν στα επόμενα βήματα.
Ένα παράδειγμα των καρτών ενεργειών
Δείγματα καρτών ενεργειών
Η εικόνα είναι ευγενική προσφορά της Stephanie Toro, CC BY-NC 4.0
 1. Οι μαθητές μελετούν τις κάρτες για να κατανοήσουν τη δράση και το παράδειγμα που παρουσιάζεται κάθε φορά.
 2. Οι μαθητές σκέφτονται τρόπους με τους οποίους η φύση λύνει το πρόβλημα στις κάρτες ενεργειών που μελέτησαν.
 3. Σε ζευγάρια ή ομάδες, ερευνούν και αναζητούν έναν άλλο οργανισμό που εκτελεί αυτή την ενέργεια.
 4. Οι μαθητές παρουσιάζουν στην τάξη τα ακόλουθα:
  1. Περιγραφή της ενέργειας που τους ανατέθηκε.
  2. Παρουσίαση παραδείγματος ή υπόδειξης που υπάρχει στις κάρτες τους.
  3. Αναφορά του ονόματος του οργανισμού που ερεύνησαν.
  4. Σύντομη περιγραφή του οργανισμού, του ενδιαιτήματος και του οικοσυστήματος του.
  5. Περιγραφή των χαρακτηριστικών του οργανισμού που του επιτρέπουν να λύνει την ενέργεια που μελετήθηκε.
  6. Παρουσίαση της εξήγησης τους για το πώς τα χαρακτηριστικά του οργανισμού, τον βοηθούν να προσαρμοστεί στην απαιτούμενη ενέργεια (σύνδεση μορφής και λειτουργίας).
 5. Κατά την συζήτηση στην τάξη, ο εκπαιδευτικός πρέπει να ενθαρρύνει τις ιδέες που αφορούν τη σύνδεση μορφής και λειτουργίας, τις προσαρμογές που μπορούν να βελτιώσουν τη φυσική κατάσταση και την επιτυχία στον ανταγωνισμό καθώς και τη σημασία της εξέλιξης με σκοπό τη δημιουργία των καλύτερων σχεδίων οργανισμών στη φύση.

Δραστηριότητα 3

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι μαθητές θα εφαρμόσουν τις γνώσεις του σχετικά με τις βασικές βιολογικές έννοιες της προσαρμογής, της εξέλιξης, της μορφής και της λειτουργίας σε σχέση με το βιομιμητισμό μέσω μιας εργασίας πρόκλησης σχεδιασμού. Αυτή η δραστηριότητα απαιτεί 45 λεπτά.

Επιλογές πρόκλησης σχεδιασμού

 • Ένα κτίριο σε περιοχή χαμηλής βροχόπτωσης, που θα συλλέγει το νερό της βροχής και θα το αποθηκεύει για μελλοντική χρήση
 • Ένα κτίριο που στεγάζει έναν εσωτερικό κήπο πόλης, ο οποίος θα παράγει αρκετό φαγητό για 100 οικογένειες, θα καταναλώνει λιγότερο νερό και δεν θα απαιτεί λιπάσματα.
 • Μια συσκευή που θα βοηθήσει στον καθαρισμό μιας πετρελαιοκηλίδας στον ωκεανό και η οποία θα συλλέγει το πετρέλαιο για να αποτρέψει την εξάπλωση του και έπειτα θα το χρησιμοποιεί για τη λειτουργεία της.
 • Ένα παραθαλάσσιο κτίριο που θα αντέχει θυελλώδεις ανέμους, κύματα και μεταφερόμενη άμμο
 • Ένα νέο μοντέλο αυτοκινήτου με βελτιωμένη ταχύτητα και χιλιομετρική απόδοση καυσίμου επειδή έχει πιο αεροδυναμική σχεδίαση
 • Ένα προϊόν που εμποδίζει την ανάπτυξη ζώων στον πάτο των πλοίων και είναι φυσικό, μη τοξικό και αποτελεσματικό για χρήση στον ωκεανό
 • Ένα κτίριο στις τροπικές περιοχές που δεν χρειάζεται κλιματισμό για να διατηρείται δροσερό
 • Ένα πτερύγιο ανεμογεννήτριας που κινείται σε πιο ομαλούς, στενότερους κύκλους και απαιτεί ελάχιστα επίπεδα ανέμου για να λειτουργήσει
 • Μια γέφυρα με μεγαλύτερη αντοχή στο κύριο σώμα και στις δομές στήριξης
 • Κάτι που θα «δεσμεύει/απορροφά» άνθρακα
 • Ένα νέο πιστολάκι μαλλιών που χρειάζεται λιγότερο χρόνο για να στεγνώσει τα μαλλιά, είναι μικρότερο, πιο εύκολο να πακεταριστεί και καταναλώνει λιγότερη ενέργεια
 • Ένα αντηλιακό που είναι φυσικό, αδιάβροχο και αντανακλά τον ήλιο για ώρες
 • Ένα κτίριο/κατασκευή που μπορεί να αντέξει τις πλημμύρες
 • Βερνίκι νυχιών που δεν θρυμματίζεται, είναι μακράς διαρκείας και σχηματίζει ένα λεπτό στρώμα

Υλικά

Διαδικασία

 • Ανατίθεται η πρόκληση σχεδιασμού σε κάθε ζευγάρι ή ομάδα μαθητών.
 • Οι μαθητές συμπληρώνουν ομαδικά τον πίνακα στο φύλλο εργασίας μέσω διαδικτυακής έρευνας. Ο πίνακας περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:
  1. Αναγνωρίστε τη λειτουργία: Τί χρησιμοποιεί ή τί κάνει καλά ένας οργανισμός; Για παράδειγμα, μετακινείται, αποθηκεύει νερό, αιχμαλωτίζει τροφή ή συλλέγει το νερό της βροχής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βοηθητικά την Ταξινόμηση Βιομιμητισμού.
  2. «Βιολογίστε» την ερώτηση
   • Ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι που επιλέγει η φύση για την πραγματοποίηση της λειτουργίας;
   • Γράψτε μια ερώτηση για τη λειτουργία σας.
   • Παραδείγματα: πώς κινούνται οι οργανισμοί; πώς θα αποθηκεύσει η φύση το νερό; πώς πιάνουν οι οργανισμοί την τροφή; πώς συλλαμβάνει η φύση το νερό της βροχής;
 1. Ανακαλύψτε τις καλύτερες πρακτικές της φύσης
  • Χρησιμοποιήστε δεξιότητες παρατήρησης, έρευνας, εκδρομών πεδίου, τεχνολογίας όπως μικροσκόπια ή μεγεθυντικούς φακούς κ.α. 
  • Κρατήστε σημειώσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο παρατηρούμενος οργανισμός επιτυγχάνει τον στόχο της επιλεγμένης λειτουργίας και απαντήστε στην ερώτηση του β.
 2. Καταγράψτε ιδέες για τη σχεδίαση σας.
  • ιδέες σχεδιασμού μπορείτε να σκεφτείτε;
  • Σχεδιάστε τις ιδέες σας χρησιμοποιώντας τα υλικά που παρέχονται ή επιτρέπεται από τον εκπαιδευτικό.
  • ξηγήστε πώς η ιδέα σας ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια:
   1. Βιωσιμότητα
   2. Λειτουργικότητα
   3. Ενεργειακή απόδοση
   4. Κόστος παραγωγής (περικοπή κόστους υλικών)
   5. Επαναπροσδιορισμός και μείωση των απορριμμάτων

Συζήτηση

Μετά το μάθημα, κάντε μια συζήτηση με τους μαθητές σχετικά με τις ακόλουθες τρεις ερωτήσεις προβληματισμού:

 • Πώς επηρεάζει η δομή, την λειτουργία (και το αντίστροφο) στη φύση;
 • Πώς η φύση, μέσω της εξέλιξης, έχει δημιουργήσει προσαρμογές που ταιριάζουν περισσότερο στο περιβάλλον τους;
 • Γιατί πρέπει να αναζητούμε στη φύση μοντέλα για τις δικές μας διαδικασίες σχεδιασμού στο πλαίσιο της επίλυσης ανθρώπινων προβλημάτων;

Τροποποιήσεις και επεκτάσεις

Ανάλογα με τους χρονικούς περιορισμούς ή το επίπεδο των μαθητών, αυτή η δραστηριότητα μπορεί να γίνει με μία συγκεκριμένη πρόκληση σχεδιασμού για όλη την τάξη, διαφορετικές προκλήσεις για διαφορετικές ομάδες ή χωρίς συγκεκριμένες προκλήσεις και εργασία ελεύθερου θέματος. Όταν ολόκληρη η τάξη έχει την ίδια πρόκληση, μπορείτε να οργανώσετε καλύτερα τη δραστηριότητα και να παρέχετε συγκεκριμένες πηγές και παραδείγματα για να βοηθήσετε τους μαθητές. Ωστόσο, επιτρέποντας στους μαθητές να επιλέξουν τη δική τους πρόκληση, τους παρέχετε ένα επιπλέον κίνητρο για να εργαστούν πιο αποδοτικά.

Άλλες τροποποιήσεις και επεκτάσεις είναι η παροχή της δυνατότητας στους μαθητές να κατασκευάσουν φυσικά μοντέλα, εφόσον το επιτρέπει ο χρόνος. Επιπλέον, η χρήση μιας μεθόδου απολογισμού παζλ (δείτε παρακάτω για περίληψη) μπορεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των μαθητών κατά τις παρουσιάσεις των σχεδιασμών που έφτιαξαν. Δείτε τις πρόσθετες πηγές για περισσότερες λεπτομέρειες.

Η μέθοδος παζλ (jigsaw method) για ομαδική εργασία
Μέθοδος Jigsaw (Παζλ)
Vanderbilt University Center for Teaching, CC BY-NC 4.0

Resources

 • Μάθετε περισσότερα για αυτό το θέμα από το Biomimicry Institute.
 • Δείτε εκπαιδευτικές πηγές διδασκαλίας από το Ινστιτούτο Βιομιμητισμού στον ιστότοπο Ask Nature.
 • Παρακολουθήστε ένα βίντεο που παρουσιάζει το βιομιμητισμό με παραδείγματα.
 • Διαβάστε για το πώς το δέρμα του καρχαρία ενέπνευσε σχεδιαστές και μηχανικούς: Wegner C, Dumcke R, Tönnesmann N (2017) Design inspiration: the secrets of shark skinScience in School 41: 19–23.
 • Παρακολουθήστε ένα βίντεο μεχρήσιμες τεχνολογίες εμπνευσμένες από τη φύση.
 • Σχεδιάστε και κατασκευάστε ένα μοντέλο αντιπλημμυρικού σπιτιού με αυτήν την εκπαιδευτική δραστηριότητα: Brown J (2015) Brown J (2015) Beat the floodScience in School 32: 47–52.
 • Παρακολουθήστε ένα βίντεο για το πώς τα κολλώδη πόδια των γκέκο έχουν εμπνεύσει τη νέα νανοτεχνολογία.
 • Πώς έχουν εμπνεύσει τα ζώα τον σχεδιασμό των ρομπότ; Βρείτε την απάντηση σε αυτό το βίντεο.
 • Διαβάστε ένα ενδιαφέρον άρθρο για την ιστορία του βιομιμητισμού.

Author(s)

Η Δρ Stephanie Toro έχει πάνω από 18 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία θετικών επιστημών στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με διδακτορικό στη διδασκαλία και τη σχεδίαση προγραμμάτων σπουδών, αυτή τη στιγμή εργάζεται ως σύμβουλος με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση της The Teacher’s Toolbox (Η Εργαλειοθήκη του Εκπαιδευτικού) με σκοπό τη διαμόρφωση ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης για δασκάλους/καθηγητές STEM σε σχολεία δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πανεπιστήμια έτσι ώστε να ενσωματώσουν βιώσιμα οφέλη στις διδακτικές πρακτικές τους. Συμμετέχει επίσης σε έργα αναζήτησης ενδιαφερόντων που συνδυάζουν την αγάπη και την εκπαίδευση της, στη θαλάσσια επιστήμη.

Review

Η παρουσίαση του θέματος του Βιομιμητισμού σε αυτό το άρθρο είναι χρήσιμη για την κατανόηση των διασυνδέσεων καθαρής και εφαρμοσμένης επιστήμης. Το κείμενο περιέχει διαφορετικές καινοτόμες ιδέες για εργασίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρατηρήσεις και στοχασμούς πάνω στη σχέση μορφής και λειτουργίας διαφορετικών έμβιων και άβιων δομών αξιοποιώντας εικόνες επιστημονικού ενδιαφέροντος. Το άρθρο προτείνει αναλυτικές οδηγίες για εκπαιδευτικούς και δυναμικές και διαδραστικές ενότητες για μαθητές επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν διδακτικές ομαδικές δραστηριότητες, Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές αξιοποιούν βασικές γνώσεις χημείας και βιολογίας, και αναλύουν ορισμένες ιστορικές πτυχές τεχνολογικών ανακαλύψεων και εφευρέσεων. Κατά την πορεία της εργασίας, η παλιά επιστήμη διασυνδέεται με τη νέα επιστήμη της βιολογίας και της χημείας, μια σημαντική οπτική για την υλοποίηση με καινοτόμο τρόπο συστηματικής μεθοδολογίας μάθησης με ενσωμάτωση εννοιών από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και με κύριο σκοπό την υλοποίηση σύγχρονων διδακτικών δραστηριοτήτων που αφορούν επίσης την Ενέργεια, την αειφορία και τις οικολογικές έννοιες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Επίσης, οι καινοτόμες και ελκυστικές δραστηριότητες STEM αυτού του άρθρου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας από εκπαιδευτικούς φυσικών επιστημών για την σχεδίαση πρωτότυπων διδακτικών σεναρίων για το νερό και για την ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης των περιβαλλοντικών κύκλων των φυσικών υλικών με ενδιαφέρουσες διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

Marina Minoli, Καθηγήτρια Λυκείου Βιοεπιστημών, Ιταλία

License

CC-BY
Text released under the Creative Commons CC-BY license. Images: please see individual descriptions