Κακή επιστήμη: μαθαίνοντας από την επιστήμη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης Teach article

Μετάφραση από την Αιμιλία Ξανθοπούλου (Emily Xanthopoulos). Όταν διαβάζετε την εφημερίδα, πως ξέρετε τι να πιστέψετε; Ο Ed Walsh καθοδηγεί εσάς και του μαθητές σας μέσα από το…

Η εικόνα προσφέρθηκε από
Selitbul / iStockphoto

Η επιστήμη είναι παντού τριγύρω μας – το ίδιο όμως είναι και η ψευδοεπιστήμη. Λίγοι από εμάς διαβάζουν τις πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες που υπάρχουν πίσω από κάθε ‘επιστημονική’ ιστορία, και έτσι πως μπορούμε να γνωρίζουμε τι να πιστέψουμε; Και γιατί δεν είναι αξιόπιστες όλες οι ιστορίες για την επιστήμη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης; Αυτή η σχολική δραστηριότητα έχει σαν σκοπό να διδάξει στου μαθητές:

 • Την διαφορά ανάμεσα στις παρατηρητικές και παρεμβατικές μελέτες
 • Γιατί πρέπει να εξετάζουμε προσεκτικά τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τα αποτελέσματα για την υγεία και τις διαφορετικές απόψεις για την διατροφή
 • Ότι η απόφαση να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής συχνά εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων.
Γκέτεμποργκ, Σουηδία
Η εικόνα προσφέρθηκε από
jaime.silva; πηγή εικόνας:
Flickr

Εισαγωγή

 1. Ζητήστε από τους μαθητές να φανταστούν ότι έχουν αποφασίσει να μεταναστεύσουν. Πρόκειται να ζήσουν και να δουλέψουν σε μία από τις παρακάτω περιοχές: Σουηδία/ αγροτική Ελλάδα / Μελβούρνη, Αυστραλία. Δείξτε στους μαθητές εικόνες από αυτές τις περιοχέςw1.
 2. Σε μικρές ομάδες, θα πρέπει να συζητήσουν για όλα τα πράγματα που μπορεί να είναι διαφορετικά ζώντας σε αυτές τις καταστάσεις, όπως η ρύπανση, η διατροφή, το σύστημα υγείας, ο ρυθμός της ζωής, η ευημερία, τα είδη των επαγγελμάτων, και το κλίμα.
 3. Εξηγήστε ότι μετά από αρκετά χρόνια, το ρυτίδιασμα του δέρματος θα μετριέται, αρκετά επιστημονικά. Ποιος από τους παράγοντας που έχουν προσδιορίσει μπορεί να επηρεάσει τον αριθμό των ρυτίδων; Υποστηρίξτε ότι μπορεί να υπάρχουν διάφορες αιτίες.

Είναι συχνά δύσκολο να καθορίσεις ποια από πολλές πιθανές αιτίες προκάλεσε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, όπως το ρυτίδιασμα του δέρματος, ειδικά αν μερικές από τις πιθανές αιτίες είναι αλληλένδετες. Σε μία επιστημονική μελέτη προσπαθούμε να αλλάξουμε μόνο ένα πράγμα κάθε φορά. Αυτό μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολο, και πρέπει να σκεφτούμε έναν τρόπο να συνυπολογίσουμε αυτό το μειονέκτημα, η να σκεφτούμε να διεξάγουμε ένα διαφορετικό είδος μελέτης.

Η κύρια δραστηριότητα

Αγροτική Ελλάδα
Η εικόνα προσφέρθηκε από
venetia koussia; πηγή εικόνας:
Flickr
 1. Ζητείστε από τους μαθητές να φανταστούν ότι δουλεύουν σαν επιστήμονες και ότι τους έχει ζητηθεί να διεξάγουν έρευνα στην χρήση του ελαιόλαδου στην διατροφή των ανθρώπων ως έναν τρόπο για να μειώσουν το ρυτίδιασμα του δέρματος.
 1. Ζητείστε από τους μαθητές να αποφασίσουν πως θα μπορούσαν να συστήσουν μια τέτοια έρευνα. Κάντε τους να σκεφτούν για παράγοντες όπως:
  • Το μέγεθος των ομάδων
  • Πως να το κάνετε μια δίκαια δοκιμασία
  • Πως να ελέγχετε τις μεταβλητές
 2. Τι προβλήματα υπάρχουν με την διεξαγωγή μιας τέτοιας έρευνας;

Εξηγήστε ότι υπάρχουν δύο είδη μελέτης που οι επιστήμονες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση, μία παρατηρητική μελέτη και μία παρεμβατική μελέτη. Παρατηρητικές μελέτες έχουμε όταν οι επιστήμονες βρίσκουν ανθρώπους που έχουν ήδη φέρει στην ζωή τους την αλλαγή που μελετούν (π.χ. ποιος χρησιμοποιούσε ελαιόλαδο στην διατροφή του και ποιος όχι;).

 1. Μελβούρνη, Αυστραλία
  Η εικόνα προσφέρθηκε από
  Oliver Brunner; πηγή εικόνας:
  pixelio.de

  Ζητείστε από τους μαθητές να λάβουν υπ’ όψιν τους τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτού του είδους μελέτης.
  Συνάγετε ότι οι παρατηρητικές μελέτες χρησιμοποιούν υπάρχουσες συμπεριφορές, και έτσι είναι φτηνές και εύκολο να τις κάνουν, αλλά μπορεί να αγωνιστούν πολύ για να απομονώσουν τις μεταβλητές. Οι άνθρωποι στην ομάδα μελέτης μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιούν διαφορετικές ποσότητες ελαιόλαδου στην διατροφή τους, αλλά θα υπάρχουν σχεδόν σίγουρα και πολλές άλλες διαφορές. Έτσι, μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά δύσκολο να προσδιορίσουν με σαφήνεια τον βαθμό στον οποίον η παρουσία του ελαιόλαδου είναι ο βασικός παράγοντας στην πρόληψη του ρυτιδιάσματος του δέρματος.

Εξηγείστε ότι παρεμβατικές μελέτες (‘δοκιμές/πειράματα’) έχουμε όταν οι επιστήμονες ελέγχουν τις μεταβλητές (π.χ. εσύ θα χρησιμοποιήσεις ελαιόλαδο στην διατροφή σου, αλλά αυτός όχι).

 1. Ξανά, ρωτήστε τους μαθητές ποια πιστεύουν ότι είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτού του είδους μελέτης.
  Στις ιδέες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το ότι οι παρεμβατικές μελέτες συνεπάγονται έναν καλύτερο έλεγχο των μεταβλητών και οι ομάδες μπορούν να εξισορροπιστούν για να εξαλειφτούν άλλες μεταβλητές. Όμως, είναι πιο ακριβές για να γίνουν και μπορεί να μην είναι συνεπείς με την επιστημονική συνήθεια (όχι τελείως ηθικές): φανταστείτε να κάνετε έρευνα για το κάπνισμα με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί επίσης να διαρκέσουν περισσότερο: αν θέλετε να εξετάσετε την επίδραση της δια βίου χρήσης ελαιόλαδου στον μέσο όρο ζωής, θα έπρεπε να ξεκινήσετε το πείραμά σας με παιδιά, αλλά να περιμένετε ίσως και 70 χρόνια μέχρι να έχετε την απάντησή σας.
 1. Επανέλθετε στις έρευνες που προτάθηκαν από τους μαθητές, και ζητήστε τους να προσδιορίσουν ποιο είδος έρευνας χρησιμοποίησαν.
Μπορεί η κατανάλωση
περισσότερου ελαιόλαδου
να σταματήσει τις ρυτίδες;

Η εικόνα προσφέρθηκε από
James Peacock; πηγή εικόνας:
Flickr

Εξηγήστε ότι το 2001 διεξάγει μία λεπτομερής επιστημονική μελέτη για το ρυτίδιασμα του δέρματος σε ανθρώπους που ζούσαν στην Σουηδία, Ελλάδα και Αυστραλία, και ότι θα μοιραστείτε μαζί τους τα πορίσματα. Ανάλογα με την ηλικία και την δυνατότητα των μαθητών, μπορείτε να το κάνετε αυτό με έναν (η περισσότερους) από τρεις τρόπους:

 • Εξηγείστε τα προφορικά, γράφοντας τα βασικά σημεία στον πίνακα
   
 • Δώστε στους μαθητές αντίγραφα των γραπτών αποτελεσμάτων (φύλλο εργασίας μαθητού 1 το οποίο μπορείτε επίσης να κατεβάσετε παρακάτωw2)
   
 • Δώστε στους μαθητές αντίγραφα του της πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας (br Purba et al., 2001).
   
 1. Ζητήστε από τους μαθητές να δουλέψουν σε ομάδες και διερευνήστε τι έδειξε η έρευνα.
 • Ήταν μία παρατηρητική η παρεμβατική μελέτη;
 • Η μελέτη βρήκε μία σχέση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της διατροφής των ανθρώπων και το πόσο ρυτίδιασμα είχαν. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή οι διαφορετικές διατροφές μπορεί να προκαλέσουν ρυτίδες σε διαφορετικούς βαθμούς. Αλλά ποιες εναλλακτικές εξηγήσεις υπάρχουν; Υπάρχουν παράγοντες που θα μπορούσαν ανεξάρτητα να έχουν σχέση και με την διατροφή και τις ρυτίδες, όπως η κοινωνική τάξη, δουλειά στο ύπαιθρο, έκθεση στο φως του ήλιου, το κάπνισμα, κ.λ.π.; (Σε αυτή την περίπτωση, οι επιστήμονες θα αποκαλούσαν αυτές τις εναλλακτικές εξηγήσεις ‘συγχυτικές μεταβλητές’.)
 • Απέδειξε η μελέτη ότι η αλλαγή της διατροφής σου σε βοηθά να αποκτήσεις λιγότερες ρυτίδες;
   
Η εικόνα προσφέρθηκε από
Helene Souza; πηγή εικόνας:
pixelio.de
 1. Ζήτησε από τους μαθητές να δουλέψουν σε μικρές ομάδες. Κάθε ομάδα πρέπει να γράψει ένα μικρό κείμενο (όχι περισσότερο από 50 λέξεις) για μια τοπική εφημερίδα χρησιμοποιώντας σαν βάση αυτή την αναφορά.

    Ο εκδότης έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλουν κάτι ελκυστικό που να αφορά το πώς οι αναγνώστες μπορούν να απολαύσουν το καλοκαίρι χωρίς να προσβληθούν από αυτό. Το να κρατήσεις τον εκδότη ευχαριστημένο μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο γιατί η έρευνα έχει αδυναμίες και δεν δίνει μία σαφή απάντηση. Τα κομμάτια του κειμένου θα πρέπει να γραφτούν με μεγάλα γράμματα σε χρωματιστό χαρτί κατασκευών και να εκτεθούν γύρω στην αίθουσα
   

 2. Ζητήστε από τους μαθητές να αξιολογήσουν ο ένας την δουλειά του άλλου και δώστε σε κάθε κείμενο δύο βαθμούς (με μέγιστο βαθμό το πέντε): έναν βαθμό για ‘το πόσο ελκυστικό είναι’ και τον άλλο για το ‘πόσο ακριβές είναι’.
 3. Δείξτε στους μαθητές το απόσπασμα από την Daily Mirror (‘Προστασία από τον Ήλιο στο πιάτο’, φύλλο εργασίας μαθητού 2, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε και παρακάτωw2), το οποίο είναι μέρος ενός μεγαλύτερου άρθρου με μια σειρά από χρήσιμες πληροφορίες για να βελτιώσετε την διατροφή. Ζητήστε από τους μαθητές να συζητήσουν για τον βαθμό στην οποίο είναι λογικό το συμπέρασμα του άρθρου. Τονίστε ότι δεν λέμε ότι το ελαιόλαδο δεν σας κάνει καλό, αλλά ρωτάμε αν αυτό το συμπέρασμα είναι απολύτως δικαιολογημένο.

   

  Η εικόνα προσφέρθηκε από
  wrw; πηγή εικόνας: pixelio.de

  Μερικοί μαθητές μπορεί να νομίζουν ότι οι ειδήσεις κάνουν προσιτή σε ένα ευρύ κοινό την καλή συμβουλή που προέρχεται από μια μάλλον στεγνή ερευνητική εργασία. Άλλοι μπορεί να αισθάνονται ότι δεν είναι τόσο απλό, και αν θέλεις πιο λείο δέρμα στα γηρατειά σου θα πρέπει να κάνεις κάτι περισσότερο από το να καταναλώνεις ελαιόλαδο. Μερικοί μπορεί να αισθάνονται ότι απλοποιώντας την ιστορία για να την κάνεις πιο προσιτή, και παραλείποντας τις προειδοποιήσεις, την έχει κάνει επίσης παραπλανητική.
   

 4. Επιστήσετε την προσοχή στην περίληψη της ερευνητικής εργασίας, που έλεγε ότι “Αυτή η μελέτη δείχνει ότι το ρυτίδιασμα του δέρματος σε ηλικιωμένους ανθρώπους με διάφορες εθνικότητες σε μία περιοχή με ηλιοφάνεια μπορεί να επηρεαστεί από τα είδη των τροφίμων που καταναλώνονται.” Υπενθυμίστε στους μαθητές τις συγχυτικές μεταβλητές που προσδιόρισαν νωρίτερα στο μάθημα και ρωτήστε τους σε ποιο βαθμό είτε η δική τους αναφορά είτε αυτή από την Daily Mirror τις αναγνώρισαν.
   
 5. Ζητήστε από τους μαθητές να δουλέψουν σε ζευγάρια και να κάνουν μια λίστα με τα υπέρ και τα κατά της παρατηρητικής και παρεμβατικής μελέτης.

Κάντε μια ψηφοφορία με ανάταση των χεριών – για το αν οι μαθητές έβλεπαν αύριο στην εφημερίδα τον τίτλο, ‘Επιστημονική μελέτη δείχνει ότι το βούτυρο προκαλεί καρκίνο του δέρματος’, θα σταματούσαν αμέσως να τρώνε βούτυρο;

 

Φύλλο εργασίας μαθητού 1: Περίληψη των συμπερασμάτων από την ερευνητική εργασία

Αυτή η μελέτη (br Purba et al., 2001) συστάθηκε για να δούμε αν υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στην πρόσληψη διαφόρων τροφών και θρεπτικών ουσιών και το ρυτίδιασμα του δέρματος σε μέρη με σημαντική ηλιοφάνεια.

Η μελέτη περιελάμβανε τέσσερις ομάδες:

Ομάδα 1: 177 άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα αλλά τώρα ζουν στην Μελβούρνη της Αυστραλίας

Ομάδα 2: 69 άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και ζουν στην αγροτική Ελλάδα

Ομάδα 3: 48 Άγγλο-Κέλτες Αυστραλούς που ζουν στην Μελβούρνη

Ομάδα 4: 159 άτομα που γεννήθηκαν και ακόμη ζουν στην Σουηδία.

Όλοι αυτοί συμμετείχαν στην μελέτη της Διεθνούς Ένωσης Διατροφικών Επιστημών ‘Διατροφικές συνήθειες στην μετέπειτα ζωή’ όπου καταγράφηκαν οι διατροφικές τους προσλήψεις και αξιολογήθηκε το δέρμα τους.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Ομάδα 4 είχε το λιγότερο ρυτίδιασμα του δέρματος σε μία τοποθεσία με μεγάλη έκθεση στον ήλιο, ακολουθούμενη από τις ομάδες 1, 2 και 3. Η ανάλυση των δεδομένων και ο προσδιορισμός συσχετισμών με ομάδες τροφίμων έδειξε ότι μπορεί να υπάρχει λιγότερη βλάβη του δέρματος σε ανθρώπους με μεγαλύτερη πρόσληψη λαχανικών, λαδιού, ψαριών και οσπρίων, και μικρότερες προσλήψεις βουτύρου και μαργαρίνης, γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων ζάχαρης.

Οι μεγάλες προσλήψεις λαχανικών, οσπρίων και λαδιού φαινόταν να προσφέρουν προστασία ενάντια στο ρυτίδιασμα ενώ η υψηλή πρόσληψη κρέατος, γαλακτοκομικών και βουτύρου φαινόταν να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Αυτή η μελέτη δείχνει ότι το ρυτίδιασμα του δέρματος σε ηλικιωμένους ανθρώπους με διάφορες εθνικότητες σε μία περιοχή με ηλιοφάνεια μπορεί να επηρεαστεί από τα είδη των τροφίμων που καταναλώνονται.

 

Φύλλο εργασίας μαθητού 2: Άρθρο στην Daily Mirror

Προστασία από την ήλιο στο πιάτο!

Από την Angela Dowden 13/06/2006

Με θερμοκρασίες που εκτινάζονται ραγδαία σε επίπεδα ρεκόρ, είναι ζωτικής σημασίας να προστατεύσεις τον εαυτό σου από τις ακτίνες του Ήλιου. Ορίστε οι τροφές που μπορούν να βοηθήσουν…

Κάνοντας μερικές απλές αλλαγές στην διατροφή σου, μπορείς να βοηθήσεις το δέρμα σου να προστατευτεί από το ηλιακό έγκαυμα, την γήρανση και ακόμα και τον καρκίνο. Φυσικά, χρειάζεται να συνεχίσεις να βάζεις το αντηλιακό σου,να φοράς καπέλο και να κάθεσαι στην σκιά κατά την διάρκεια της μεγάλης ζέστης μέσα στην ημέρα, αλλά να πως μπορείτε να πάρετε μερικούς από τους SPF σας [παράγοντες ηλιακής προστασίας] στο πιάτο…

Ελαιόλαδο

Μία αυστραλιανή μελέτη το 2001 βρήκε ότι το ελαιόλαδο (σε συνδυασμό με τα φρούτα, τα λαχανικά και τα όσπρια) πρόσφεραν σημαντική προστασία ενάντια στο ρυτίδιασμα του δέρματος. Φάτε περισσότερο ελαιόλαδο, χρησιμοποιώντας το στις σάλτσες σαλάτας η βουτώντας το ψωμί μέσα σε αυτό, και όχι βούτυρο.

 

Η κακή επιστήμη κάνει καλό στην σχολική επιστήμη

Η Κακή Επιστήμη (Bad Science) είναι ένα βιβλίο (Goldacre, 2008), μία στήλη εφημερίδας στην The Guardian και μία ιστοσελίδαw3 του Ben Goldacre, ενός βραβευμένου συγγραφέα και εκφωνητή ειδήσεων που ειδικεύεται στο να ξεμπλέκει αμφισβητήσιμους επιστημονικούς ισχυρισμούς που γίνονται από δημοσιογράφους που σπέρνουν πανικό, από αμφιβόλου φήμης κυβερνητικές αναφορές, από κακόβουλες φαρμακευτικές εταιρείες και από αγύρτηδες. Προάγει έναν υγιή σκεπτικισμό ως μέσο εντοπισμού ισχυρών και αποτελεσματικών χρήσεων της επιστήμης καθώς και της κακομεταχείρισης και κατάχρησης της.

Ο Ed Walsh, επιστημονικός σύμβουλος στο Cornwall Learning (Κέντρο Μάθησης της Κορνουάλης), πήρε οκτώ υποθέσεις από το βιβλίο και τις μετέτρεψε σε μαθήματα για να συναρπάσει του μαθητές (ηλικίες 14-16) και για να τους ενθαρρύνει να σκέφτονται μόνοι τους και να χρησιμοποιούν την προσέγγιση της Κακής Επιστήμης. Για να κατεβάσετε το υπόλοιπο εκπαιδευτικό υλικό, επισκεφτείτε την ιστοσελίδαw4 της Κακής Επιστήμης για τα Σχολεία.


References

 • br Purba, M et al. (2001) Skin wrinkling: can food make a difference? Journal of the American College of Nutrition 20(1): 71–80
 • Goldacre B (2008) Bad Science. London, UK: Harper Collins. ISBN: 9780007240197

Web References

 • w1 – Ένα φύλλο εργασίας με τις εικόνες από την αγροτική Ελλάδα, την Μελβούρνη και την Σουηδία που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το άρθρο το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ σε μορφή Word® η PDF.
  • Για να βρείτε ελεύθερα διαθέσιμες φωτογραφίες για να χρησιμοποιήσετε, δοκιμάστε το Flickr (www.flickr.com) και την Γερμανική ιστοσελίδα Pixelio (www.pixelio.de).

  • Για μια πιο εκτενή λίστα με δωρεάν βάσεις δεδομένων φωτογραφιών για μαθήματα θετικών επιστημών, δείτε το:

  • Science in School (2006) Free image databases. Science in School 1: 87. www.scienceinschool.org/2006/issue1/web

 • w2 – Μπορείτε να κατεβάσετε τα φύλλα εργασίας μαθητών εδώ:
  • Φύλλο εργασίας 1 σε μορφή Word® η PDF
  • Φύλλο εργασίας 2 σε μορφή Word® η PDF
 • w3 – Για να διαβάσετε την στήλη του Ben Goldacre στην εφημερίδα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Κακής Επιστήμης: www.badscience.net
 • w4 – Για να κατεβάσετε τα οκτώ μαθητικά σχεδιαγράμματα ‘Κακή Επιστήμη για τα Σχολεία’, επισκεφτείτε το: www.collinsnewgcsescience.co.uk/badscience

Resources

Author(s)

Ο Ed Walsh είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και έχει εμπειρία στην συνεργασία με δασκάλους, σχολεία, τοπικές αρχές και εθνικούς οργανισμούς. Ως Επιστημονικός Σύμβουλος για το Cornwall Learning παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση σε σχολεία στην Κορνουάλη, Μεγάλη Βρετανία, για την ανάπτυξη προγράμματος σπουδών γενικά και πιο ειδικά στις θετικές επιστήμες, συμπεριλαμβανομένων της συγγραφής και επεξεργασίας υλικού για την χρήση στην τάξη και υποστήριξης των εκπαιδευτικών.

Review

Αυτό το άρθρο δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να μάθουν να σκέφτονται επιστημονικά για αυτά που διαβάζουν η ακούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ξεκινώντας με ένα παιχνίδι ρόλων, η δραστηριότητα πυροδοτεί την σκέψη τους και την ομαδική συζήτηση. Η δραστηριότητα έχει σχέση με την πέψη και την υγεία, και ως εκ τούτου θα ήταν κατάλληλη για μαθήματα βιολογίας, αλλά η δομή της δραστηριότητας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε μάθημα θετικών επιστημών για να ενθαρρύνει την κριτική σκέψη.

Για μαθητές ηλικίας 14-16, η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως περιγράφεται. Για πιο μικρούς μαθητές (ηλικίες 11-13), αυτό το άρθρο θα μπορούσε να ενθαρρύνει τον εκπαιδευτικό να χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσεκτικά για να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά σε θέματα επιστήμης η ως βάση για συζητήσεις στην τάξη για θέματα που έχουν σχέση με την διδακτέα ύλη.

Στο τέλος της δραστηριότητας, μια συζήτηση στην τάξη μπορεί να κινηθεί πέρα από το πρόγραμμα σπουδών επιστήμης, εξετάζοντας τις επιπτώσεις της διατροφής, της έκθεσης στον ήλιο και της πλαστικής χειρουργικής.

Stephanie Maggi-Pulis, Μάλτα

License

CC-BY-NC-SA