Articles

Filter
Age group
Topic
Filter

Showing 10 results from a total of 46

| Issue 33

Tara: okeanska odiseja

Prevela Nina Portolan (Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu). Posle četiri godine putovanja oko sveta, brod Tara se vratio, sa ogromnom količinom naučnih rezultata.

Ages: 11-14, 14-16, 16-19;
Topics: Biology
         

| Issue 47

Razumevanje tinejdžerskog mozga

Prevela Nina Portolan (Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu). Tinejdžeri su na prelasku iz detinjstva u odraslo doba. Pa zašto se onda njihovo ponašanje razlikuje u odnosu na obe ove faze? Neuropsiholog Sarah-Jayne Blakemore traži odgovore na ovo večito pitanje.

Ages: 14-16, 16-19;
Topics: Profiles
   

| Issue 45

Neki (mikroorganizmi) to vole vruće

Tanasije Rakić (Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu). Užareli vulkanski izvori predstavljaju stanište izvanrednim mikroorganizmima, i sada biotehnologija pokušava da nađe primenu za ove male izdržljivce.

Ages: 11-14, 14-16, 16-19;
Topics: Biology, Chemistry
             

| Issue 39

Modeli Života

Tanasije Rakić (Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu). Model organizmi – kvasci, crvi, muve i miševi – pomažu naučnicima da zadru u tajne života.

Ages: 16-19;
Topics: Biology
             

| Issue 38

Šta se dešava kada ćelije prihvate oštećenje?

Prevela Nina Portolan (Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu). Naučnici predlažu novu hipotezu koja se bavi jednom od preostalih velikih misterija evolucije životinja.

Ages: 14-16, 16-19;
Topics: Understand, Biology
           

| Issue 46

Tajni život šuma

Prevela Tanasije Rakić (Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu). Nova istraživanja otkrivaju prethodno nepoznate pogodnosti krošnji – i tajnog života u okviru njih.

Ages: 14-16, 16-19;
Topics: Biology, Chemistry
         

| Issue 41

Evolucija na delu: eksperiment od 67 000 generacija

Prevela Jelena Cvetanović (Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu). Jedinstveni eksperiment koji prati promene mikroba kroz hiljade generacija – tako da evoluciju možemo posmatrati na ubrzan način. 

Ages: 14-16, 16-19;
Topics: Biology, Science and society
     

| Issue 42

Evolucija na delu: patogeni

Prevela Jelena Cvetanović (Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu). Patogeni koji ugrožavaju ljudsko zdravlje se neprestano menjaju i tako izmiču mogućnostima naše odbrane. Ali danas možemo da pratimo te promene na genetskom nivou, čak i dok se one odvijaju.

Ages: <11, 11-14, 14-16, 16-19;
Topics: Biology, Health