Povestea unei celule Stem, European Consortium for Stem Cell Research Inspire article

Tradus de Mitrofan Claudia, România. Povestea unei celule stem, descrie ?tiin?ific, dup? lungi document?ri în domeniul celulei stem, interesele pentru acest fenomen ?i eventualele aplica?ii. DVD-ul este pentru publicul larg, dorind s? prezinte cercet?rile în domeniul celulei stem ?i…

De?i cercet?rile in domeniul celulei stem se desf??oar? de 40 ani, un alt val de controverse a fost atunci când cercet?torii au reu?it s? extrag? prima linie embrionic? uman? de celulue stem în 1998. A?tept?rile asociate cu dezvoltarea tehnologic? sunt diverse, pornind de la înlocuirea de celule, repararea lor folosind celule tinere ?i s?n?toase, ?i sfâr?ind cu un spectru larg de boli ce pot fi fatale.

Filmul începe cu o comparare a proceselor complexe microscopice ce se petrec în corpul uman ?i în via?a agitat? de zi cu zi. Fenomenele ce se petrec cu rapiditate fac ca audien?a s? fie interesat?, spre exemplu, de nout??ile în domeniul videoclipurilor. La începutul documentarului, realizatorii introduc importan?a celulelor stem pentru aceast? genera?ie, ?i men?inerea în echilibru a celulelor stem preluate de la embrioni în dezvoltarea organismului.

Scenele ?tiin?ifice sunt prezentate într-o form? accesibil?, creativ? sub form? de desene animate, care sunt integrate subtil în ac?iune ?i ilustrate plastic în sistemele de celule diferen?iate. Totul este punctat în timpul unor interviuri cu cercet?tori, care explic? pe tot parcursul materialului strategiile pentru inducerea izolat? a celulelor stem embrionice pentru a se specializa; un om de ?tiin?? descrie totul ca pe o b?t?lie pentru a induce anumite cellule s? urmeze o anumit? cale pentru a se specializa ?i diferen?ia. Exemple practice ale aplica?iilor clinice ale celulelor stem sunt analizate, cum ar fi transplantul de piele, ?i generarea de celule stem care s? produc? insulin?, pentru tratarea diabetului.

Cu ni?te fotografii superbe ale celulelor aranjate, fluorescente ?i aparen?a lor modern?, ?i atractiv?. Acest film educa?ional este o resurs? pre?ioas? pentru persoanele care doresc s? afle mult mai mult decât titlurile din ziare ?i alte lucruri controversate. DVD-ul ofer? o alternativ? captivant? în lumea celulelor stem, dar în acela?i timp nu merge foarte mult în profunzimea transferurilor ?i teoriilor sale. Scopul este de a demonstra posibilit??ile fascinante ale ramurii de cercetare în biologie, ceea ce ridic? probabil întreb?rile relevante de etic?. Pe deasupra, de?i rapiditatea cu care totul se schimb?, subiectul celulelor stem r?mane în actualitate ceea ce face într-un fel dificil s? urm?m trend-ul.

Tema muzical? original? este în englez? dar vocile participante ?i subtitlurile sunt disponibile în orice limb? (detalii g?si?i mai jos). Formatul scurt face ca acest film s? fie ideal pentru folosin?a în clas?, în timpul orelor de curs, ca un exemplu introductor în privin?a celulelor stem. Este recomandat audien?ei de peste 14 ani ?i mai în vârst?.

Details

Detalii tehnice: DVD PAL, toate zonele
Produc?tor: EuroStemCell, Consor?iul European pentru studierea celulelor stem (www.eurostemcell.org)
Anul publica?iei: 2005
Timp: 15 min
Muzic? fundal: Englez?
Voci ?i subtitluri: Francez?, german?, italian?
Subtitluri: German?, francez?

Comandarea

In Europa prima copie costa 4 pounds, incluzand taxele postale si impachetarea. Copii aditionale costa 2.50 pounds fiecare; pana la 5 copii pot fi comanate. Pentru detalii viziati www.eurostemcell.org/Outreach/outreach_film.htm


Resources

Site-ul web al Consor?ilui  European pentru Studierea Celulei Stem ofera informatii aditionale despre celulele stem. In sectiunea despre stiinta  se ofera u jargon in domeniu (definitie ale celulelor stem, termenii inruditi), informaii despre legislatia in domeniul studerii celulelor stem umane in diferite tari si alte asemenea lucruri interesante: www.eurostemcell.org/Outreach/outreach.htm

License

CC-BY-NC-ND

Download

Download this article as a PDF