UNDERSTAND

Understand

Viac než by sa zdalo na prvý pohľad: odkrývanie vesmíru pri najvyšších energiách

23 októbra, 2012 | Issue 21

Preložila Alena Gintnerová. Claudia Mignone a Rebecca Barnes skúmajú röntgenové žiarenie a gama žiarenie a vyšetrujú dômyselné techniky, ktoré Európska agentúra pre vesmír (European Space Agency) používa na pozorovanie vesmíru pri týchto vlnových dĺžkach.

Ages: < 11, 11-14, 14-16, 16-19; Keywords: Physics, IT, General science, X-rays, Astrophysics, Electromagnetic waves

             

Article PDF