Εκπαιδευτικές πηγές για το Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας Inspire article

Μετάφραση από Πεχτελίδου Αναστασία (Anastasia Pechtelidou), Βιολόγος Μέσης Εκπαίδευσης. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν κηρύξει το έτος 2010 ως Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας (ΔΕΒ). Με…

Η εικόνα προσφέρθηκε από
Alejandro Morellón

Ο σκοπός του ΔΕΒ είναι να αυξήσει το ενδιαφέρον σχετικά με τον επιταχυνόμενο ρυθμό εξαφάνισης των ειδών, ο οποίος προκαλείται κυρίως από την ανθρώπινη παρέμβαση στο περιβάλλον. Οι παρακάτω πηγές προσφέρουν σε δασκάλους και μαθητές ποικίλες υπηρεσίες, όπως συμμετοχή σε μακροπρόθεσμα σχέδια εργασίας, τροφή για μελέτη, έναν πλούτο προτεινόμενων διδακτικών δραστηριοτήτων, γκαλερί πολυμέσων και πολλά άλλα, με σκοπό να συμπεριληφθεί η βιοποικιλότητα στο πλαίσιο των γεω-επιστημών, όπως επίσης της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης παρέμβασης.

Η λίστα είναι κάτι παραπάνω από εξαντλητική, οπότε εάν έχετε συναντήσει άλλες δομημένες πηγές που τράβηξαν το ενδιαφέρον των μαθητών σας και που βοηθούν να μπει η βιοποικιλότητα σε αυτό το πλαίσιο, παρακαλούμε να προσθέσετε τα σχόλιά σας στην ιστοσελίδα μαςw1.

Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι πηγές είναι στα Αγγλικά.

Η επίσημη ιστοσελίδα για το ΔΕΒ

Η επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΒ, διαχειριζόμενη από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, παρέχει μια ποικιλία από πηγές πολυμέσων και εξωτερικούς συνδέσμους που καλύπτουν βασικές πληροφορίες, νέα και πρωτοβουλίες για τη βιοποικιλότητα: www.unep.org/iyb

Πηγές για διδάσκοντες

Διδακτικά θέματα και πειράματα στην Οικολογία (Teaching Issues and Experiments in Ecology)

Σε αυτό το περιοδικό ελεύθερης πρόσβασης και ομότιμης εξέτασης, πανεπιστημιακοί καθηγητές αναφέρονται στην αποτελεσματικότητα διδακτικών δραστηριοτήτων για προπτυχιακούς φοιτητές. Κάποιες πληροφορίες μπορεί να είναι χρήσιμες και για καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το τμήμα «Διδακτικές πηγές» (‘Teaching resources’) προσφέρει γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διδασκαλία της Οικολογίας και τη σωστή χρήση του περιοδικού: http://tiee.ecoed.net/teach/teach.html

Η συλλογή του Nature με άρθρα για τη Βιοποικιλότητα

Προς τιμήν του ΔΕΒ, το ερευνητικό περιοδικό Nature προσφέρει μια συλλογή προηγούμενων άρθρων σχετικά με την οικολογική και οικονομική σημασία της βιοποικιλότητας. Τα άρθρα, μερικά από τα οποία είναι ελεύθερης πρόσβασης, διαφέρουν ως προς τις τεχνικές λεπτομέρειες. Οι δάσκαλοι και οι ενδιαφερόμενοι μαθητές που θέλουν να εμβαθύνουν στην κατανόηση του θέματος θα ωφεληθούν από το υλικό: www.nature.com/nature/supplements/collections/biodiversity

Οδηγοί επιστημονικής γνώσης

Ιδρυθέντες από το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα των Η.Π.Α., τον Εθνικό Οργανισμό Θαλάσσιων Εκπαιδευτών και την Εθνική Διεύθυνση Ωκεανού και Ατμόσφαιρας, αυτοί οι οδηγοί έχουν αναπτυχθεί από επιστήμονες με στόχο τους μη-ειδικούς και τους δασκάλους (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Οι οδηγοί έχουν δομηθεί γύρω από την τρέχουσα επιστήμη και πραγματεύονται αναλυτικά τις σχέσεις μεταξύ της βιοποικιλότητας, της λιθόσφαιρας, της υδρόσφαιρας, της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης παρέμβασης.

Βάση Γεω-επιστημών: http://www.earthscienceliteracy.org

Βάση κλίματος: www.climateliteracynow.org

Βάση ωκεανών: http://oceanliteracy.wp.coexploration.org

Πηγές για τη σχολική τάξη

ARKive

Το ARKive συγκεντρώνει ταινίες και φωτογραφίες οργανισμών από όλο τον κόσμο, επικεντρώνοντας σε είδη και οικοσυστήματα υπό εξαφάνιση. Το τμήμα «πηγές μάθησης» (‘Learning resources’) παρέχει στο δάσκαλο έτοιμες παρουσιάσεις PowerPoint®, φυλλάδια και συνδέσμους για σχετικές εικόνες ARKive για τις σχολικές δραστηριότητες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με το ταξίδι του Δαρβίνου στο πλοίο Beagle και τη θεωρία της εξέλιξης: www.arkive.org/education/resources

Χώροι πνοής

Στοχεύοντας στα σχολεία και τις κοινότητες που στηρίζουν νεαρότερους μαθητές, το πρόγραμμα «Χώροι πνοής» του BBC ενθαρρύνει τη συνειδητοποίηση και της εκπαίδευση της βιοποικιλότητας προτείνοντας μια ποικιλία προσιτών υπαίθριων δραστηριοτήτων για την προστασία της άγριας ζωής. Οι οδηγοί πολυμέσων είναι ελεύθερης πρόσβασης και προσφέρουν και μια μικρή συλλογή ειδικών πηγών για τη σχολική τάξη. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σε Αγγλικά και Ουαλικά: www.bbc.co.uk/breathingplaces/schools

Κλειδί στη Φύση (KeyToNature)

Το «Κλειδί στη Φύση» υποστηρίζει την εκπαίδευση στη Βιοποικιλότητα προσφέροντας στα Ευρωπαϊκά σχολεία και πανεπιστήμια διαδραστικό λογισμικό και διαδικτυακά εργαλεία για την ταυτοποίηση των οργανισμών. Συνεργάτες από 11 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Εσθονία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο) προσφέρουν υλικό σε 10 γλώσσες για διάφορες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των Apple®, Windows® και κινητών τηλεφώνων, από τις οποίες κάποιες απαιτούν την εγγραφή του χρήστη στην ιστοσελίδα και/ ή την αγορά δικτυακής πρόσβασης, CD-ROMs ή DVDs: www.keytonature.eu/wiki

Το πρόγραμμα BEAGLE

Οι μαθητές μιας τάξης που εγγράφηκε στο ελεύθερο, διαδικτυακό πρόγραμμα BEAGLE, ιδρυθέν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιλέγουν ένα δένδρο στην περιοχή τους και το παρακολουθούν για ένα χρόνο, συμβάλλοντας στην έρευνα και μαθαίνοντας ταυτόχρονα για τη βιοποικιλότητα. Επτακόσιες εξήντα τάξεις από περισσότερα των 370 σχολείων σε 14 ευρωπαϊκές χώρες έχουν εγγραφεί στην ιστοσελίδα, όπου εισάγουν δεδομένα, προσφέρουν φωτογραφίες και συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σε Αγγλικά, Γερμανικά, Ουγγρικά, Νορβηγικά, Πολωνικά και Σλοβένικα: www.beagleproject.org

Νορβηγικό δίκτυο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Η ιστοσελίδα αυτή φιλοξενεί διάφορα προγράμματα (όπως το πρόγραμμα BEAGLE που περιγράφεται παραπάνω) στα οποία οι μαθητές μπορούν να συνεισφέρουν τοπικά δεδομένα ενόσω μαθαίνουν για την αειφόρο ανάπτυξη. Περισσότεροι από 2500 συμμετέχοντες από 85 χώρες είναι ήδη εγγεγραμμένοι. Είναι διαθέσιμη σε Αγγλικά και Νορβηγικά: http://sustain.no

Νεαροί δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον

Οι «Νεαροί δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» είναι μια διεθνής πλατφόρμα για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου ερευνούν και εκθέτουν τις απόψεις τους πάνω σε τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα, ενθαρρύνοντάς τους να συνεργαστούν με το κοινό και με άλλους νεαρούς περιβαλλοντικούς δημοσιογράφους. Γιορτάζοντας το ΔΕΒ, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα: http://www.youngreporters.org

Πηγές για δασκάλους και μαθητές

Ψηφιακές εκστρατείες με το Μουσείο Πεδίου του Σικάγο

Ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει επιστήμονες από το Μουσείο Πεδίου του Σικάγο για τη Φυσική Ιστορία, στις τρέχουσες και προηγούμενες εκστρατείες τους ανά τον κόσμο, μέσω βίντεο, διαδραστικών δικτυακών δραστηριοτήτων, φωτογραφιών, ζωντανών μεταδόσεων και λίστας επαφών, ώστε να δέχονται τα νέα απευθείας από τους ερευνητές. Οι εκστρατείες επικεντρώνονται στην οικολογία, την προστασία της φύσης και την αρχαιολογία: www.fieldmuseum.org/expeditions

Το διαδικτυακό πρόγραμμα «Δένδρο της ζωής» (ToL)

Αυτό το συνεργατικό πρόγραμμα μεταξύ ειδικών και θιασωτών φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια πλήρη βάση δεδομένων για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, με άρθρα και δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην εξέλιξη και τη βιοποικιλότητα. Οι δάσκαλοι που θέλουν να ενσωματώσουν δραστηριότητες από το ToL στην τάξη τους μπορούν να βρουν πηγές στο τμήμα ‘Learning’, και καλούνται να συνεισφέρουν μαζί με τους μαθητές τους: www.tolweb.org/tree

Εγκυκλοπαίδεια της ζωής (EoL)

Παρόμοιο με το διαδικτυακό πρόγραμμα «Δένδρο της ζωής» (με το οποίο συνεργάζεται), το πρόγραμμα EoL στοχεύει να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα για το καθένα από τα 1,9 εκατομμύρια είδη που είναι ήδη γνωστά. Το EoL παρέχει πηγές για δραστηριότητες μέσα στην τάξη και καλεί τους δασκάλους να ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να συνεισφέρουν στην τεράστια καταγραφή οργανισμών της Εγκυκλοπαίδειας. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρώσικα, Ισπανικά και Ουκρανικά: www.eol.org. Το κομμάτι «εκπαίδευση και μάθηση» βρίσκεται στον τόπο: http://education.eol.org

Η Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης

Η Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN) θεωρεί την προστασία της Βιοποικιλότητας θεμελιώδη για την αντιμετώπιση παγκοσμίων θεμάτων που τελικά επηρεάζουν την ευημερία του ανθρώπου. Το τμήμα Βιοποικιλότητα της ιστοσελίδας της IUCN δεν παρέχει ειδικές εκπαιδευτικές πηγές, αλλά είναι μια ενδελεχής πηγή πληροφοριών σχετικά με τη σημασία της Βιοποικιλότητας και τα διάφορα προγράμματα που έχουν επιχειρηθεί για να τη διατηρήσουν. Είναι διαθέσιμη σε Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά: www.iucn.org/what/tpas/biodiversity

Το πλήρες έργο του Καρόλου Δαρβίνου διαδικτυακά

Ο τίτλος είναι αυτό-επεξηγηματικός. Η ιστοσελίδα αυτή προσφέρει δωρεάν δεκάδες χιλιάδες σελίδες προς αναζήτηση, με κείμενο και εικόνες, συμπεριλαμβανομένων των πρωτότυπων χειρογράφων, σημειώσεων και δεδομένων του Δαρβίνου. Τα κείμενα είναι διαθέσιμα σε 12 γλώσσες (χρησιμοποιήστε την αναζήτηση για να βρείτε χειρόγραφα και δημοσιεύσεις), και κάποια είναι διαθέσιμα σε μορφή ακουστικού αρχείου (μόνο σε Αγγλικά): http://darwin-online.org.uk/

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Smithsonian

Το τμήμα «Εκπαίδευση» αυτού του μουσείου, που εδράζεται στην Ουάσιγκτον των Η.Π.Α., προσφέρει σχέδια μαθήματος και δραστηριότητες βασισμένες στο διαδίκτυο σχετικά με διάφορα θέματα που σχετίζονται με τις εκθέσεις του μουσείου, πολλά από τα οποία δεν απαιτούν επίσκεψη στο Ίδρυμα. Τα θέματα αυτά αφορούν τη βιοποικιλότητα, την ανθρωπολογία και την οικολογία, ωστόσο οι περισσότερες δραστηριότητες επικεντρώνονται στα οικοσυστήματα της Βόρειας Αμερικής: www.mnh.si.edu

Εταιρεία Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Η Εταιρεία Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος από την Καλιφόρνια των Η.Π.Α. προσφέρει μια αναλυτική συλλογή πολυμέσων σχετικά με τη βιοποικιλότητα των ωκεανών. Τόποι συζήτησης και εκπαιδευτικές πηγές προσκαλούν τους μαθητές να αλληλεπιδράσουν με επιστήμονες και οργανισμούς προστασίας, να γίνουν εθελοντές, ή ακόμη να κυνηγήσουν ένα πτυχίο ή μια καριέρα στις Επιστήμες της Θάλασσας: http://marinebio.org

OceanLink – Όλα σχετικά με τον Ωκεανό

OceanLink – Όλα σχετικά με τον Ωκεανό: www.oceanlink.info


Web References

  • w1 – Για να προσθέσετε τις δικές σας προτάσεις σχετικά με πηγές για τη βιοποικιλότητα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Σχόλια» (comment function) στο κάτω μέρος της HTML μορφής αυτού του άρθρου. Δείτε.

Author(s)

Ο Ivo Grigorov είναι ο ωκεανογράφος που είναι υπεύθυνος για τα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS) της Γαλλίας. Έχει συμμετάσχει σε ποικίλες πρωτοπόρες δραστηριότητες θαλασσίων ερευνών και είναι ο συγγραφέας ενός Βουλγαρικού blog σχετικά με τη λαϊκή επιστήμη.

Η Lise Cronne είναι γεωγράφος και εργάζεται ως στέλεχος για τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα EuroSITES (www.eurosites.info) και SESAME (www.sesame-ip.eu) σχετικά με την παγκόσμια κλιματική αλλαγή και το θαλάσσιο περιβάλλον. Τα τελευταία τρία χρόνια έχει οργανώσει τις εκδηλώσεις «Η νύχτα των ερευνητών» (‘Researchers’ night’) στο Μπρεστ της Γαλλίας, χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Giulia Realdon είναι εδώ και 34 χρόνια καθηγήτρια βιολογίας, χημείας και γεωλογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κατέχει πτυχίο Βιολογίας και Μεταπτυχιακό τίτλο στην Επικοινωνία της Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα στην Ιταλία. Επίσης, είναι εκπαιδεύτρια δασκάλων και συγγραφέας υλικού για διδασκαλία της επιστήμης.

License

CC-BY-NC-ND

Download

Download this article as a PDF