INSPIRE

Inspire

Un professor de ciències en antena

juliol 3, 2012 | Issue 21

Traduït per Jordi Salat. Marco Martucci explica a Eleanor Hayes què té en comú l’ensenyament de ciències i el periodisme.

Ages: not applicable; Keywords: Science communication, Careers in science

           

Article PDF

Inspire

Ciència: a l escenari i en l acció

abril 17, 2012 | Issue 21

Traduït per Jaume Pont Serra. Andrew Brown informa sobre les jornades de Science on Stage a l’Estat Espanyol: Ciencia en Acción

Ages: not applicable; Keywords: Event

     

Article PDFUNDERSTAND

Understand

Cèl·lules mare del càncer- una esperança de futur?

març 5, 2012 | Issue 21

Traduït per Rosa Codolà. El càncer i les cèl·lules mare són dos temes d'actualitat. Però, heu sentit a parlar de les cèl·lules mare del càncer? Tal com explica Massimiliano Mazza, aquest concepte podria revolucionar el tractament del càncer.

Ages: 14-16, 16-19; Keywords: Biology, Medicine, Cancer, Stem cells, Medical physics

                     

Article PDF