В собствения си час: уроци за енергията и образование от европейските училища Inspire article

Превод Еми3лия Мурзова (Emilia Murzova). „Ако не пазим околната среда, няма да имаме такава,” казва 13-годишната Каролина от Португалия.

Колко далеч бихте стигнали за да привлечете вниманието на колегите и учениците във Вашето училище към необходимостта от устойчив добив на енергия?

Можете да проявите креативност при подготовката на урока. Темата за енергийната ефективност може да се обсъжда от различни страни, като по-достъпните от тях са наука, технологии, инженерни науки и математика (т.нар. точни науки) за да се стигне до хуманитарни науки и изкуства: съществуващите подходи са многобройни.

Винаги изгасяйте лампите,
когато излизате от стаята
и използвайте
енергоспестяващи крушки.
Те не само консумират по-
малко енергия за час, на и
работят до 10 пъти по-
дълго в сравнение с
лампите с нажежаема жичка

С любезното съдействие на
Европейската комисия

В уроците по биология може да се разгледат ефектите от замърсяването на околната среда. Вероучението може да наблегне на етиката за стабилност. Можете да насърчите креативността у децата като им раздадете списания, доклади или творби на изкуството, посветени на устойчивостта.

А бихте ли се обърнали към местната власт за подкрепа? Или ще излезете на улицата, на която живеете с барабани и плакати или лозунги? Или пък бихте пътували до друг континент за да демонстрирате устойчиви бизнес модели, разработени от Вас и Вашите ученици?

U4energy е инициатива,
финансирана по
европейската програма
Intelligent Energy на
Европейския съюз

Предизвикателството да си креативен щом става въпрос за устойчивост през настоящата година прие образа на състезанието U4energyw1 – една инициатива, финансирана по програмата Интелигентна енергия за Европа на Европейския съюз. Паневропейската надпревара е предприета за да се открият и наградят изключителните усилия за промоциране на енергийната ефективност в училищата. Мащаба на участващите проекти със сигурност не е разочароващ.

Сред изключителните проекти, представени по време на кампанията, са няколко, заслужаващи внимание заради своята оригиналност и успех.

Разнообразни и иновативни, както децата и учителите, участващи в тях, спечелилите проекти имат общи черти и ценности. Общ подход при тях е да се даде на децата определено ниво на свобода и отговорност, които от своя страна инициират по-дълбока отдаденост и ентусиазъм, а също и осигуряват реален образователен резултат.

Във всички проекти участието на местната общественост – от родители и роднини до приятели, представители на местния бизнес, а в някои случаи и на местната власт – разширяват обхвата и влиянието им.

Спестяване на енергията – основна цел

„Ако искаш да предадеш съобщение на възрастните, първо го предай на децата,” казва сестра Клаудия Цамит, директор на начално училище „Св. Франсис” в Малта.

Обучение по спестяване на
енергия в началното
училище „Св. Франсис” в
Малта

С любезното съдействие
наначалното училище „Св.
Франсис”, Малта

Победител в категорията „най-добри мерки за енергийна ефективност”, проектът на училище „Св. Франсис” „Спестяване на енергията – основна цел” включва най-малките на възраст от 5 до 11 години, които участват в разнообразни дейности. От редуващи се отбори на „следователи” и „детективи”, следящи за загубата на енергия, през поезия, песни, работилници за ръчен труд, та дори появи по националното радио и телевизия, с които учениците са прегърнали концепцията за спестяване на енергия с емоционален ентусиазъм.

„Дори бях предупредена от едно 7-годишно момиче да изключвам компютъра си, когато не го ползвам,” казва сестра Клаудия.

В резултат на това в училището е отбелязан спад на консумираната енергия с 20% през последната една година, а ефектът, предизвикан от учениците в собствените им домове е съизмерим с резултата на проекта: „Вкъщи вече използваме 2-3 деления на ден. Нашите са щастливи, защото преди ползвахме 5-10 деления,” споделя 10-годишният Нигел.

Еко училище

Мануела Коста от Португалия също е установила, че учениците на възраст между 3 и 15 години, които учат в участващите училища от град Кастело Бранко, приемат темата за околната среда толкова сериозно, че се забелязва размяна на ролите, т.е. учениците учат учителите на опазване на природата.

Португалският проект “Еко
училище” е излязъл и по
улиците с дните на „ходене
до училище пеш или с
колело”

С любезното съдействие
научастващите училища от
град Кастело Бранко,
Португалия

Мануела е ръководител на португалския проект „Еко училище”, в който до момента са взели участие около 1000 ученици, родители и членове на местната общественост.

Проектът стартира през 2010-та, когато в училището били инсталирани слънчеви панели. Днес „бигади” по водата, електричеството и отпадъците, съставени от деца на различна възраст, патрулират в училището и докладват на училищния персонал. Всички ученици в училището са ангажирани в проекта и в резултат консумацията на енергия в сградите на училището е намаляла с 15%.

Енергията, която ти
използваш от възобновяем
източник ли е?

С любезното съдействие на
Европейската комисия

Ентусиазъм като този трудно би могъл да се запази само зад стените на училището и затова сред местната общественост започнали дейности като дни на „ходене до училище пеш или с колело”, както и различни кампании за привличане на вниманието. Един от най-радостните моменти за учителите и учениците било участието на училищния състав по ударни инструменти, които буквално излезли по улиците на Кастело Бранко с плакати и брошури за да „ударят гонга” за възобновяемата енергия.

Родителите също имат ключова роля и много от тях са идвали за да разкажат за консумацията на енергия на работните си места. Трябва да се отбележат и усилията на 3-годишните да привлекат мамите и татковците си.

За Мануела такава отдаденост започва в класната стая: „Ключът се крие в това да учиш децата от най-ранна възраст какво е възобновяема енергия и нуждата тя да се използва рационално.”

Колело, което произвежда енергия

Алмериндо Капуани от Института Алесандрини Марино в Терамо, Италия, предприел класически подход при мобилизирането на учениците (на 17-18 години) за да ги накара да се замислят да устойчивостта, енергийните източници и развитието.

Монасите от Бутембо, които
се учат от екипа на” Колело,
което произвежда енергия”
как то работи

С любезното съдействие
наИнститута за висше
образование Алесандрини-
Марино в Терамо, Италия

Проектът „Колело, което произвежда енергия” е начинание, толкова иновативно, толкова динамично и толкова многостранно, че не може да бъде просто дефинирано. Част електро-инженерна наука, част технология, част дизайн и част филантропия съставят тази необикновена схема, при която учениците създават четири прототипа на произвеждащи енергия велосипеди, с помощта на които човек може да си зареди телефона, да си наточи инструментите, да си захрани лаптопа или да улови слънчевите лъчи и да ги преобразува в електричество.

С два патента и с цялостен бизнес план децата-чудо от Терамо са посетили мисията Бутембо в Демократична република Конго, където са се срещнали с монасите и свои връстници, очакващи с нетърпение да разберат как да направят такива колела, с които да добиват енергия и да осигурят работни места.

Според Алмериндо ползите и резултатите от този проект обхващат широк кръг от педагогически, екологични и социални аспекти: цели, достатъчно ясни за него и колегите му, но амбициозни още от самото начало. „Искахме да включим някои различни и сложни елементи още в самото начало. По време на уроците се фокусирахме върху интегриране на материята по различни предмети и дисциплини от автоматичните електрически системи до инженерните науки,” споделя той.

„В същото време искахме да потикнем учениците да направят връзка с нещата от живота, които ни касаят като граждани: замърсяването в градовете, устойчивостта и бедността по света. Учениците се оказаха доста нетърпеливи да дадат своя принос за промяната: произведената енергия е ограничена и не решава никой проблем в Италия, но в Бутембо и развиващите се страни тя може да допринесе за задоволяване на много нужди.”

 

Европейската Училищна Мрежа

European Schoolnetw2 е мрежа, в която участват 30 образователни министерства в и извън Европа. U4energy е първото паневропейско състезание по енергийно обучение, организирано от Европейската комисия и осъществено от European Schoolnet.

 

Десетте най-добри начина да намалите консумацията на енергия

  1. Изключвайте всички електронни уреди, когато не ги използвате.
  2. Намалете термостата с един градус за да спестите 300 kg CO2 годишно.
  3. Изгасете лампите, когато не ги използвате.
  4. Изолирайте добре стените, покривите и подовете.
  5. Използвайте отражателни панели зад радиаторите за да насочите топлината към обитаемите части.
  6. Докато готвите покривайте тенджерите и тиганите с капак.
  7. Спрете водата докато се сапунисвате или докато си миете зъбите.
  8. Инвестирайте в енергоспестяващи крушки.
  9. Внимателно изберете мястото на радиаторите.
  10. Взимайте си душ за по-кратко време.

Download

Download this article as a PDF