Articles

Filter
Age group
Topic
Filter

Showing 4 results from a total of 4

26 stycznia, 2011 | Issue 14

Dobór naturalny molekularnie

Tłumaczenie Jadwiga Schreiber. Wiadomo, że niektóre sekwencje genetyczne mogą pomóc organizmom przetrwać w ich środowisku. Jednak wykazanie, które sekwencje genetyczne są korzystne i w jaki sposób pomagają nam przeżyć nie jest łatwe - zwłaszcza w naturalnych populacjach zwierząt…

Ages: not applicable;
Topics: Biology, Health
Български Български   Català Català   Deutsch Deutsch   Ελληνικα Ελληνικα   English English   Español Español   Français Français   Hrvatski Hrvatski   Nederlands Nederlands   polski polski   Português Português

18 maja, 2010 | Issue 11

Podróż w czasie: naukowy fakt czy fikcja?

Tłumaczenie: Bogusław Malański, Anna Malańska. Czy możesz uwierzyć, że problem podróży w czasie nie jest poważnym tematem w czasie lekcji przedmiotów przyrodnioczych? Jim Al-Khalili z Uniwersytetu z Surrey (University of Surrey)nie zgadza sie z tą sytuacją. W artykule poniższym…

Ages: 16-19;
Topics: Astronomy / space
Ελληνικα Ελληνικα   English English   Italiano Italiano   Lietuvos Lietuvos   Nederlands Nederlands   polski polski   Português Português