Articles

Filter
Age group
Topic
Filter

Showing 3 results from a total of 3

| Issue 16

Оценяване на лечение

Превод Емилия Мурзова. Sarah Garner и Rachel Thomas разглеждат въпроса за това колко важни са добре планираните и точно извършените експерименти, когато се изпитва…

Ages: 14-16, 16-19;
Topics: Mathematics, Biology