Η ηθική της γενετικής Teach article

Μετάφραση από: Αναστασία Τραυλού (Anastasia Travlou) – Φοιτήτρια Βιολογίας, ΑΠΘ και Παναγιώτη Κ. Στασινάκη (Panagiotis K. Stasinakis) - Εκπαιδευτικός, Βιολόγος, MEd, PhD, Πανελλήνια Ένωση…

Η εικόνα είναι ευγενική
προσφορά του ktsimage /
iStockphoto

Αυτή η προχωρημένη μορφή in vitro γονιμοποίησης (IVF) θα προσφέρει ελπίδα σε οικογένειες που φέρουν ανίατες και θανατηφόρες μιτοχονδριακές ασθένειες, επιτρέποντάς τους να συλλαμβάνουν υγιή μωρά. Ορισμένοι ωστόσο, ανησυχούν ότι αυτό θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει στη δημιουργία «μωρών σχεδιαστών». Τι σκέφτονται οι μαθητές σας; Τι θα έκαναν αυτοί εάν ήξεραν ότι είχαν μια γενετική ασθένεια και τους δίνονταν η ευκαιρία να την παρακάμψουν;

Τι μπορεί να σημαίνει μια γενετική ασθένεια για το παιδί, τους γονείς και την υπόλοιπη οικογένεια; Μάθετε πώς λειτουργεί ένας γενετικός σύμβουλος, βοηθώντας τα ενδιαφερόμενα ζευγάρια να κατανοήσουν τις συνέπειες και τις επιπτώσεις των γενετικών εξετάσεων.

Θα μπορούσατε να συζητήσετε το θέμα μια δραστηριότητα στην τάξη για να ερευνήσετε τη δεοντολογία των γενετικών εξετάσεων. Ερευνώντας θέματα εμπιστευτικότητας, ιδιοκτησίας πληροφοριών, συγκατάθεσης  πληροφοριών τις οποίες θα μοιραστείτε, ευρύτερων επιπτώσεων των γενετικών δοκιμών.

Τι θα συνέβαινε αν  ήταν δυνατόν όχι απλά να παρακάμπτουμε μια γενετική ασθένεια χρησιμοποιώντας ωάριο δότη, αλλά να επισκευάσουμε πραγματικά την πληγείσα γενετική γραμμή; Χρησιμοποιώντας την τεχνική CRISPR-Cas9, αυτό είναι ήδη δυνατό, τουλάχιστον θεωρητικά. Ποιες είναι οι κατάλληλες χρήσεις αυτής της τεχνολογίας και πού θα έβαζαν οι μαθητές σας τη γραμμή;


License

CC-BY